Hướng dẫn Workday (Tiếng Anh)

Video và hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tạo mật khẩu, truy cập login.tyson.com và cài đặt ứng dụng di động Workday.

Bước 1/3: Tạo mật khẩu

Video Description: This video provides help with using Okta in Vietnamese.

Khi bạn có tên người dùng và mật khẩu của mình. Bảo mật nó để lưu giữ an toàn, để mật khẩu có thể được truy cập sau này.

Bước 2/3: Đăng nhập vào Login.tyson.com

Video Description: This video provides help with using Okta in Vietnamese.

Nhấn vào nút bên dưới để tải xuống các hướng dẫn có trong bước 2.

 

Bước 3/3: Tải xuống ứng dụng Workday

Nhấn vào nút bên dưới để tải xuống các hướng dẫn ở bước 3.