Hướng dẫn Okta (Tiếng Việt)

Video và hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tạo mật khẩu và truy cập vào login.tyson.com.

Bước 1/2: Tạo mật khẩu

Video Description: This video provides help with using Okta in Vietnamese.

Khi bạn có tên người dùng và mật khẩu của mình. Bảo mật nó để lưu giữ an toàn, để mật khẩu có thể được truy cập sau này.

Bước 2/2: Đăng nhập trong Login.tyson.com

Video Description: This video provides help with using Okta in Vietnamese.

Nhấn vào nút bên dưới để tải xuống các hướng dẫn có trong bước 2.