ຄູ່ມືຂອງ Okta (ພາສາລາວ)

ວິດີໂອແລະຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງ login.tyson.comໄດ້

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ຂອງ 2: ການສ້າງລະຫັດຜ່ານ

Video Description: This video provides help with using Okta in Laotian.

ເມື່ອທ່ານມີຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ໃຫ້ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງລະຫັດຜ່ານໄດ້ພາຍຫຼັງ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ຂອງ 2: ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Login.tyson.com

Video Description: This video provides help with using Okta in Laotian.

ກົດປຸ່ມດ້ານລຸ່ມເພື່ອດາວໂຫລດຄຳແນະນຳ ທີ່ພົບໃນຂັ້ນຕອນທີ 2